SERVACO laboratorium voor industriƫle analyses: Milieu - Bouwkundig - Textiel
Faites votre choix:

Milieu

Bodem- & grondwateronderzoek | | Afvalwater & oppervlaktewater | | Lucht- & rookgasmetingen | | Afvalstoffencontroles |


Lucht- & rookgasmetingen

Emissiemetingen op stookinstallaties : Vlarem II - Art. 5.43.
Servaco nv beschikt over drie meet-teams voor o.a. het uitvoeren van lucht-emissie-metingen op stookinstallaties conform de wettelijke bepalingen als opgenomen in Vlarem II, Art. 5.43.
Parameter-pakket : debiet, temperatuur, vocht, rookgassamenstelling, gehalte aan stof.

Naast de electrochemische bepaling van de rookgassamenstelling beschikt Servaco over een meetwagen, uitgerust met monitoren, voor meting van de samenstelling op "grotere" installaties.
Bijkomende uitvoering van de parameter Nikkel en Vanadium behoort eveneens tot de mogelijkheden.Emissiemetingen op verbrandingsinstallaties voor afval (o.a. houtafval ...), procesinstallaties, spuitcabines ...
Emissiemetingen op installaties voor verbranding van afval (o.a. houtafval), spuitcabines, proces-installaties ...

Debiet, temperatuur, vochtgehalte.
Rookgassamenstelling : O2, CO, NOx, SO2
Gehalte aan Stof
Grijswaarde
Zware Metalen (bemonstering met Titaansonde)
Chloriden en Fluoriden
Specifieke procesparameters
Organische oplosmiddelen (TOC)
...Bodemlucht-metingen, immissiemetingen
Uitvoering van bodem-lucht-metingen evenals immissiemetingen in binnenruimten (bv kelder-atmosfeer) in het kader van bodemonderzoeken.

Stof-immissiemetingen rondom bedrijfsterreinen, stortplaatsen, tijdelijke werven (o.a. saneringen).
Stofdepositiemetingen (plaating "Nilu-kruiken").VEILIGHEID !!!
Het uitvoeren van luchtemissiemetingen is bij Servaco nv onderworpen aan strenge veiligheidsprocedures. Al onze medewerkers hebben in verband hiermee een VCA-opleiding genoten.
Een belangrijk aspect is hier het voorafgaandelijk contact met onze opdrachtgevers omtrent de meetomstandigheden. Hier biedt onze dienst "order-processing lucht" de nodige ondersteuning.

Vlamingstraat 19
8560 Wevelgem
Belgiƫ
Tel.: +32 56 43 27 30
Fax: +32 56 40 41 85