SERVACO laboratorium voor industriƫle analyses: Milieu - Bouwkundig - Textiel
Faites votre choix:

Milieu

Bodem- & grondwateronderzoek | | Afvalwater & oppervlaktewater | | Lucht- & rookgasmetingen | | Afvalstoffencontroles |


Bodem- & grondwateronderzoek


Monsterneming bodem, grondwater en onderwaterbodem

Servaco voert monsternames uit van bodem, grondwater, onderwaterbodem, ... kaderend in oriënterende of beschrijvende onderzoeken, studies ivm grondverzet en mogelijk hergebruik.

Zowel in de vestiging Wevelgem als Puurs zijn alle faciliteiten aanwezig (een ruime hall met onder andere reinigingsruimte met zandvang) van waaruit de monstername-teams inzetbaar zijn.

Alle monsternemingen vallen onder het centraal kwaliteitssysteem van Servaco en gebeuren volgens voorgeschreven procedures hetgeen de kwaliteitsbewaking moet garanderen.


'Geodrill' : machinale boringen

_________________________________________________________________________

De monstername-teams beschikken ondermeer over volgend materiaal :

Een aantal lichte vrachtwagens, elk uitgerust met alle bemonsteringsmateriaal.

Kernboorwagens voor het uitvoeren van machinale boringen door verharding.
 

Een combinatie vrachtwagen / 'Geoprobe' voor de uitvoering van machinale boringen, plaatsing peilbuizen en ongeroerde monstername.

Diverse materialen voor de bemonstering van onderwaterbodem en grondwater. 'Geoprobe" : machinale boringen

_______________________________________________________________

Analyes bodem, grondwater

Naast gemotiveerde en deskundige medewerkers beschikt Servaco over de meest moderne apparatuur om betrouwbare resultaten op een snelle en efficiënte manier te genereren.

Servaco schenkt hierbij bijzondere aandacht aan een goede monstervoorbereiding in functie van de aard van de monsters.

Aanmelding van opdrachten en opvragen van
analyserapporten in 'format' naar wens is mogelijk via een gebruiksvriendelijk klantenportaal.afdeling monstervoorbereiding - Wevelgem
Vlamingstraat 19
8560 Wevelgem
Belgiƫ
Tel.: +32 56 43 27 30
Fax: +32 56 40 41 85