SERVACO laboratorium voor industriƫle analyses: Milieu - Bouwkundig - Textiel
Faites votre choix:

Milieu

Bodem- & grondwateronderzoek | | Afvalwater & oppervlaktewater | | Lucht- & rookgasmetingen | | Afvalstoffencontroles |


Afvalwater & oppervlaktewater

Meetcampagnes in het kader van de 'Heffingen' op het lozen van afvalwater
Hier biedt Servaco  eveneens een volledige service aan : aanmelding, monsterneming, analyses, rapportering en indien noodzakelijk communicatie met de verschillende buiten-diensten van de VMM.

Omdat het vaak over heel grote heffings-bedragen gaat, legt Servaco de nadruk op een zorgvuldige uitvoering van alle deelaspecten van dergelijke campagnes, rekening houdend met de specifieke situatie van de opdrachtgever.
Een goede, representatieve monsterneming door degelijk opgeleide monsternemers is hierbij uitermate belangrijk.


Debietsproportionele monsterneming.
_______________________________________________________________

Analyses op Boorputwaters, Tegenstalen Milieu-inspectie en VMM, Zelfcontroleprogramma's Vlarem II, ...
In gans Vlaanderen kunnen de monsters, indien gewenst, afgehaald worden door een eigen ophaaldienst.
Monsternemingen en metingen 'in situ' door onze eigen diensten behoren eveneens tot het aanbod.

Een uitgebreide afdeling 'voorbereiding' bereidt ieder monster op de juiste manier voor op de uiteindelijke analyses.


Afdeling monstervoorbereiding

De afdelingen 'Scheikunde' & 'Chromatografie'
beschikken over de meest geavanceerde apparatuur voor de uitvoering van alle organische- en anorganische parameters in eigen beheer.

Bovendien kan steeds overlegd worden met de respektievelijke diensthoofden i.v.m. het technische aspect.

Anionen, Kationen, BOD, COD, Stikstof, Fosfor, Zwevende- en Bezinkbare stoffen, Cyaniden, Fenolindex, Metalen, Hardheid, Detergenten, EOX, AOX, POX, Minerale Olie, BTEXS, VOCl's, PAK's, PCB's, Pesticiden, GCMS-Screenings, ... om er enkele uit het gamma te vermelden.

Rapportering van de resultaten is mogelijk via e-mail in Excel- of PDF-formaat.

Bovendien worden de monsters gedurende een tijd na analyse geconditioneerd bewaard in een grote koelruimte voor eventueel bijkomend onderzoek achteraf.

 
Bod-robot                                                     Minerale olie-GC

Vlamingstraat 19
8560 Wevelgem
Belgiƫ
Tel.: +32 56 43 27 30
Fax: +32 56 40 41 85