SERVACO laboratorium voor industriƫle analyses: Milieu - Bouwkundig - Textiel
Faites votre choix:

Milieu

Bodem- & grondwateronderzoek | | Afvalwater & oppervlaktewater | | Lucht- & rookgasmetingen | | Afvalstoffencontroles |


Afvalstoffencontroles

Analyses van afvalstoffen in het kader van stortvoorwaarden
Servaco nv voert analyses uit op diverse afvalstoffen in het kader van de in Vlarem II - opgenomen aanvaardingscriteria voor het storten van afvalstoffen op stortplaatsen catergorie 1, 2 en monostort baggerspecie.
Indien gewenst, kunnen onze diensten eveneens instaan voor de monsterneming van deze materialen.Microwave destructie : voorbereiding "metalen"

Analyses van afvalstoffen in het kader van Vlarea : hergebruik van afvalstoffen als secundaire grondstof
Hergebruik als bodem - bodemverbeteraar - vorm- of niet-vormgegeven bouwstof :
alle parameters (metalen, mak's, pak's, pcb's, pesticiden, VOCl's, alkanen, ...) evenals de uitloogproeven worden uitgevoerd in eigen beheer.
Bovendien kunnen de eventuele proefstukken voor hergebruik als Vormgegeven Bouwstof in onze afdeling Bouwkunde aangemaakt worden en onderworpen worden aan bouwtechnische analyse.


ICP-AES : analyse zware metalen

Diverse analyses op afvalstoffen in kader van verschillende toepassingen : houtafval, compost, meststoffen, ....
Servaco nv beschikt over de nodige kennis en apparatuur voor het uitvoeren van een brede waaier aan parameters op diverse afvalstoffen :
analyse op compost (procescontrole, keuring), houtafval (spec. verbrandingsparameters, ...), meststoffen (landbouwkundige parameters), ...

Bovendien bieden wij de mogelijkheid om via voorafgaandelijk overleg met onze technisch commerciële dienst dàt parameter-pakket samen te stellen dat voldoet aan de behoeften van de opdrachtgever...


voorbereidingsruimte afdeling "Chromatografie"

_________________________________________________________________________

  
ASE: extractie "organische        GC: analyse "minerale olie"  GC/MS: analyse "organische
componenten                                                                            componenten"

Vlamingstraat 19
8560 Wevelgem
Belgiƫ
Tel.: +32 56 43 27 30
Fax: +32 56 40 41 85